Platenspeler


Deze platenspeler is gebaseerd op Nina Simone. Nina Simone was naast zangeres en pianiste ook mensenrechtenactiviste. De mensen die naar haar muziek luisteren herkennen zich in haar standpunten en zien haar als een voorbeeld. Deze doelgroep is geen early adapter, maar koestert de dingen die er al zijn. Daarom wordt er in het instrument gebruik gemaakt van een plaat die door een mechanische beweging ronddraait. Dit verwijst naar de platenspeler uit de vorige eeuw. Met deze ‘platenspeler’ kan het nummer Ain’t Got No, I Got Life gespeeld worden. De platenspeler werkt op basis van lichtsensoren. Deze lichtsensoren zijn verbonden aan de noten uit het nummer. Boven deze lichtsensoren ligt een plaat waar een lampje boven hangt. De plaat bevat gaten en door de plaat via de hendel rond te draaien komt er steeds een andere lichtsensor of combinatie van lichtsensoren in contact met licht. Zo ontstaan er verschillende tonen die de melodie van Ain’t Got No, I Got Life spelen.